NIEUWS

 

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen,

ik wil me afmelden voor de nieuwsbrief. 

Donatie van GBO!

De stichting wordt wel vaker verrast met spontane giften, maar de gift van GBO, zomaar uit het niets, is natuurlijk super! Uiteraard is er een link met Van Essen Glas (onze eigen Nana Karel Osei II), maar deze geste wordt zeker op prijs gesteld!

Wat is GBO? 

De Glas Branche Organisatie (GBO) is de overkoepelend organisatie voor werkgevers in de vlakglasbranche. Een veelkleurige branche met kleine en grote bedrijven die zich allemaal bezighouden met vlakglas, maar op uiteenlopende manieren.

Sommige ondernemingen produceren vlakglas, andere be- en verwerken het en weer andere zorgen voor de handel, het plaatsen of combineren verschillende activiteiten. Kortom, de gehele bedrijfskolom is in GBO vertegenwoordigd.

Aan de andere kant vervult GBO voor al die veelkleurige bedrijven ook de omgekeerde functie: zij bundelt belangen tot één helder geheel. Indien nodig komt GBO natuurlijk ook op voor de belangen van de individuele leden. Daarmee vertoont GBO alle kenmerken van een prisma. Dat doet één lichtstraal uiteenvallen in alle kleuren van de regenboog en zorgt er andersom voor dat die kleuren weer met elkaar versmelten tot één glasheldere lijn.

Het ledenbestand van GBO is even kleurrijk als de glasbranche en de activiteiten die de organisatie ontplooit. Zelf actief in de branche? Dan zorgt het lidmaatschap van GBO ervoor dat u als eerste op de hoogte bent van nieuws en ontwikkelingen op het terrein van vlakglas en dat u uw ervaringen moeiteloos kunt delen met branchegenoten.
 
 

Nieuwsarchief

Sponsoren