NIEUWS

 

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen,

ik wil me afmelden voor de nieuwsbrief. 

Gulle gevers voor Ghana

 

Donaties van particulieren en bedrijven zijn van harte welkom!

De Stichting Akwadaa Aseda wordt niet alleen door het bedrijfsleven, maar ook door particulieren gesteund. Ook uw naam kan in het rijtje van gulle gevers voor Ghana opgenomen worden indien u onze stichting met een geldbedrag wilt sponsoren.

U kunt uw donatie overmaken op girorekening:

NL09 INGB 0003 1278 17 t.n.v. Stichting Akwadaa Aseda.

Zijn uw donaties/giften aftrekbaar?
De Stichting Akwadaa Aseda adviseert u hierin met deze notitie.

Akwadaa Aseda is een stichting die in overeenstemming is met de nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen (ANBI). Alleen de instellingen die de Belastingdienst aanmerkt als een ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?
Als een instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Dit volgens de tarieven die hiervoor gelden. Voor een particulier is de gift aftrekbaar via de aangifte IB (Inkomsten belasting), rekening houdend met de grens voor particulieren. Voor een ondernemer is de gift als bedrijfslast op de te voeren mits er een factuur aanwezig is. De volledige gift/sponsoring komt ten laste van de verlies- en winstrekening wat inhoudt dat een gift van € 1.000 u netto (afhankelijk van het tarief 32%-52%) ongeveer € 650 kost (voor de vpb is dit tarief 25%).

Belangrijk voor ondernemers!
Aftrekbare en niet-aftrekbare kosten
Alleen de kosten die u maakt met het oog op de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben, zoals onderhoudskosten en rente. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Giften op zakelijke gronden zijn aftrekbaar!
Wat zijn zakelijke gronden: direct bedrijfsbelang bij de onderneming, dus bijvoorbeeld reclame. (Denk aan een folder van de stichting met daarop alle namen van sponsoren als vorm van reclame, een reclame-uiting in Ghana, bijvoorbeeld vermelding op een reclamezuil bij de markt, het plaatsen van een vlag bij de markt of het plaatsen van een reclamebord).

Is de gift puur uit vrijgevigheid (dus geen zakelijk belang) dan is het regime van de giftenaftrek van toepassing. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende grens: de eerste € 227 is niet aftrekbaar, het meerdere wel met een maximum van 10% van de winst exclusief vrijgestelde winstbestanddelen. Als de winst, voor verliesverrekening, negatief is dan is geen aftrek mogelijk.

Zakelijke kosten: geen toetsing van uw beleid
Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, let de Belastingdienst op het motief waarmee u kosten heeft gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig heeft gemaakt met het oog op de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteert de Belastingdienst de kosten als aftrekpost.

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. De Belastingdienst bemoeit zich daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten in verhouding met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kan de Belastingdienst ingrijpen.
Het komt voor dat bepaalde kosten naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter hebben (gemengde kosten), bijvoorbeeld doordat uzelf of een ander er als privé persoon voordeel van heeft. Van deze kosten is uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar. Als het persoonlijke karakter van die kosten overheerst, dan zijn die kosten in het geheel niet aftrekbaar. Deze kosten worden privé-kosten genoemd en zijn aftrekbaar als gift als zijnde particulier (dus verminderd met de daarvoor geldende drempel).

Sponsoren